در تمام پی ال سی های دنیا ماژول هایی وجود دارند برای ارتباط با دیگر وسایل و ابزار ها که البته در بیشتر PLC ها این ارتباط روی خود MAIN PLC قرار دارد اما اگر ما بخواهیم تعداد این ارتباط ها را بیشتر کنیم یا اینکه نوع ارتباط را عوض کنیم باید از ماژول های ارتباطی اضافی که با کارت های توسعه به پی ال سی متصل میشود استفاده کنیم. از مهمترین این ماژول ها ، ماژول اینترنت میباشد که بتوانیم از طریق وب با استفاده از نرم افزار WPLSoft از راه دور برنامه PLC را تغییر بدهیم. که این مسئله در بسیاری از پروژه ها جزو مسائل اصلی و بسیار حائز اهمیت است.