تجهیزات اتوماسیون صنعتی دلتایاب ،خرید  کنترلر دلتا  ،Controller Delta

کنترلر ها به مانند عامل ارتباطی شما به دستگاه هایتان می باشد و به کمک آن ها می توانید با دستگاه خود سخن بگویید و یا به عبارتی کنترلر (controller) به مانند مغز متفکر یک پردازش صنعتی است. یک کنترلر تمامی فرمان هایی را که یک متخصص در نظر دارد اعمال کند تا پروسه‌ی جریان استاندارد خود را در پیش گیرد و نهایتا پاسخ مطلوب حاصل شود از طریق کنترلر به سیستم می فهماند

کنترلر

تجهیزات اتوماسیون صنعتی دلتایاب

Temperature controllers are measurement devices used for temperature control. Dividing into thermocouple-type and resistor-type, the electronic temperature controllers obtain the temperature change from the sensor and send the measured data to the electronic processor. The output device will then control the temperature variation within a specific range Delta’s DT series temperature controller has fast output response, accurate PID parameter auto-tuning, supports the Modbus communication protocol and is built-in with various output types, allowing different systems to reach a stable control status very quickly. In addition, all series comply with international installation dimensions as well as CE and UL international safety approvals.

خرید  کنترلر دلتا  Controller Delta،  ،قیمت Temperature controllers کنترلر دما ,خرید انواع کنترلر فشار یا pressure sensor،فروش انواع تجهیزات ،فروش کنترلر،اتوماسیون صنعتی دلتایاب

تجهیزات اتوماسیون صنعتی ،پی ال سی ،کنترلر ، اچ ام آی ، سروو موتور ، دلتایاب

“کنترلر-دلتا”