خرید پی ال سی دلتا

اتوماسیون صنعتی دلتایاب DVP-MC ،خرید پی ال سی دلتا

DVP10MC11T

 • دارای تغییر مقدار رجیسترهای حافظه PLC

 • دارای اصلاح برنامه در حالت ONLINE

 • دارای زبان های برنامه نویسی ساده LADDER

 • دارای تست و مانیتور کردن برنامه در حالت شبیه ساز

 • یکی از ویژگی های ISPsoft را می توان به امکان شناسایی بلوک های Function Block و برنامه نویسی به زبان های ST , FBD نام برد.

 • دارای زبان برنامه نویسی SFC و IL

اتوماسیون صنعتی دلتایاب DVP-MC ،خرید پی ال سی دلتا

DVP15MC11T

 • دارای تغییر مقدار رجیسترهای حافظه PLC

 • دارای اصلاح برنامه در حالت ONLINE

 • دارای زبان های برنامه نویسی ساده LADDER

 • دارای تست و مانیتور کردن برنامه در حالت شبیه ساز

 • یکی از ویژگی های ISPsoft را می توان به امکان شناسایی بلوک های Function Block و برنامه نویسی به زبان های ST , FBD نام برد.

 • دارای زبان برنامه نویسی SFC و IL

تجهیزات اتوماسیون صنعتی دلتا DVP-MC خرید پی ال سی / Delta PLC

تجهیزات اتوماسیون صنعتی دلتایاب  DVP-MC

پی ال سی PLC (Programmable Logic Controller) یا کنترل کننده منطقی برنامه پذیر و میتوان آنها کامپیوتر های تک منظوره نامید، از PLC ها برای مقاصد صنعتی استفاده میشود پی ال سی ورودی میگیرد براساس برنامه ای که در حافظه اش نوشته شده خروجی لازم را برای ماشین یا فرآیند تحت کنترلش ارسال میکند، پی ال سی یکی از مهمترین ارکان اتوماسیون صنعتی می باشد.​

خرید تجهیزات اتوماسیون صنعتی دلتا ، DVP-MC ،قیمت PLC اچ ام آی,خرید انواع PLC یا PLC DELTA ،فروش انواع تجهیزات ،خرید پی ال سی دلتا DVP-MC ،اتوماسیون صنعتی دلتایاب

A programmable logic controller (PLC) or programmable controller is an industrial computer that has been ruggedized and adapted for the control of manufacturing processes, such as assembly lines, machines, robotic devices, or any activity that requires high reliability, ease of programming, and process fault diagnosis. Dick Morley is considered as the father of PLC as he had invented the first PLC, the Modicon 084, for General Motors in 1968.

PLCs can range from small modular devices with tens of inputs and outputs (I/O), in a housing integral with the processor, to large rack-mounted modular devices with thousands of I/O, and which are often networked to other PLC and SCADA  They can be designed for many arrangements of digital and analog I/O, extended temperature ranges, immunity to electrical noise, and resistance to vibration and impact. Programs to control machine operation are typically stored in battery-backed-up or non-volatile memory.

 

تجهیزات اتوماسیون صنعتی ،پی ال سی ، اچ ام آی ، دلتایاب

“پی-ال-سی-دلتا”