مهم ترین ویژگی های یک منبع تغذیه برای انتخاب، جریان و ولتاژ خروجی منبع تغذیه می باشد. در برخی شرایط ممکن است ممکن است ابعاد و نصب منبع تغذیه برای ما اهمیت داشته باشد. منابع تغذیه سوئیچینگ در برابر نوسانات ورودی و خروجی که بستگی دارد به وسیله های اتصال به شبکه، ولتاژ شبکه و هم چنین نوع بار توانایی خروجی ثابت را دارد. منبع تغذیه Delta یکی از بهترین و کاربردی ترین منبع تغذیه ی موجود در بازار می باشد